Kroon

Kroon

Een werk gemaakt naar aanleiding van de rituelen en gewoonten van olifanten.
Ze drommen samen, als het ware in een kring, om een olifant bij te staan in nood, of om afscheid te nemen.
De slurf, heel gevoelig, speelt een grote rol.
De slagtanden, een belangrijk instrument voor het dier, van ivoor.
En daarmee geliefd en waardevol voor een bepaalde mensengroep.
Ze worden daarvoor vermoord, en de olifant moet weer afscheid nemen van een kuddegenoot!

Ik heb een werk gemaakt in was, kleine en grote slagtanden, in een kring geplaatst, tegen elkaar aan!
Het ritueel verbeeld.
Gegoten in brons.
Gelijkend een kroon…als eerbetoon aan die steeds kleiner wordende groep dieren.